Students

Name Program Previous Institution
Haoliang Chang PhD The University of Edinburgh
Fang He Joint-PhD Shanghai Jiaotong University
Ning Hong PhD Zhejiang University
Yu Lin PhD Wuhan University
Xingchen Meng Joint-PhD Xi’an Jiaotong University
Pan Ren PhD Shanghai Jiaotong University
Shing Pan Sze Professional Doctorate
Xiaolin Wang PhD Southeast University
Weizun Zhao PhD University of Science and Technology of China
Xinting Zhu PhD Beihang University

This slideshow requires JavaScript.